Coaching/Counseling

Coaching/Counseling
De begeleiding is gebaseerd op basis van individuele gesprekken. De sessies worden gepland met een frequentie van een keer in de twee weken. Omdat Stap.nu zoveel mogelijk maatwerk wil leveren kan indien gewenst de frequentie aangepast worden naar behoefte. Tijdens het traject zullen instrumenten en methodieken ingezet worden die nodig zijn om inzichten te geven in de aanwezige competenties en persoonlijke eigenschappen en drijfveren. Hiermee wordt gerichte ondersteuning geboden in de gewenste ontwikkelingsprocessen.

Korte beschrijving traject
Deze kortdurende, interventie is gericht op herstel en activering en wordt ingezet ter ondersteuning, voorkomen van uitval door ziekte of ten behoeve van duurzame re-integratie. Tijdens de counseling staat het accepteren en de verwerking van de ziekte centraal. Er wordt inzicht gegeven in fysieke en psychische belastbaarheid. Er worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met emoties, rouw en angst voor recidive. Er wordt ondersteuning gegeven in het verkrijgen van inzichten in zelfsturend vermogen, verlangens en wensen van de werknemer. Vanuit deze positie worden concrete handvatten aangereikt die belangrijk zijn voor herstel.

Resultaat
Werknemer heeft inzicht in zijn fysieke belastbaarheid. Werknemer heeft zijn fysieke belastbaarheid vergroot. Werknemer heeft inzicht in psychische belastbaarheid en de psychische weerbaarheid is verhoogd.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial