Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Stap.nu kan een Diagnostisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hierin worden de mogelijkheden van begeleiding naar een andere werkgever Spoor 2 in kaart gebracht. De vraagstelling is de specifieke situatie van de werknemer in beeld te brengen. Dit op basis van het gediagnosticeerd ziektebeeld, de behandelingen en de hieruit voortkomende consequenties op korte en lange termijn. De onderdelen die worden onderzocht zijn; Fysieke conditie, Psychische conditie met daarnaast een onderzoek waarin de status van de verwerking, acceptatie en integratie van de consequenties van een levensbedreigende of ingrijpende ziekte in kaart worden gebracht.

Korte beschrijving onderzoek
Deze kortdurende interventie is gericht op onderzoek, gericht op herstel, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in werk. Dit voor medewerkers die gediagnosticeerd en behandeld zijn voor kanker of bij medewerkers die gediagnosticeerd zijn met een chronische ziekte. Samen met werkgever en werknemer worden de tijdelijke en structurele gevolgen hiervan in beeld gebracht. Het bestaande functieprofiel wordt geanalyseerd, benodigde competenties en vaardigheden worden in beeld gebracht. Vervolgens worden de fysieke en psychische belastbaarheid van de medewerker op korte en lange termijn in kaart gebracht. De status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden worden specifiek onderzocht. De ondernomen re-integratie activiteiten in Spoor 1 worden getoetst en de mogelijkheden in duurzame re-integratie in een Spoor 2 traject worden in kaart gebracht. Dossier wordt geraadpleegd en in overleg met de bedrijfsarts / arbeidsdeskundige zullen alle relevante onderdelen hierin worden meegenomen. Dit onderzoek is maatwerk en wordt afgestemd op behoefte en ondersteuningsvraag van de werkgever en werknemer.

Resultaat
Werknemer en werkgever hebben inzicht in duurzame mogelijkheden van re-integratie in Spoor 1 en inzicht in de haalbaarheid van een Spoor 2 traject. De werknemer heeft inzicht in zijn fysieke en psychische belastbaarheid. Er wordt een advies uitgebracht ten aanzien van benodigde of gewenste interventies.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial