Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding

Het loopbaantraject is gericht op het creëren van inzicht in een nieuw loopbaanperspectief.

Doelstelling
Na afloop van het loopbaantraject heeft u het volgende bereikt:
1. Je bent je bewust van sterke en minder sterke kwaliteiten/competenties
2. Je hebt een aantal loopbaandoelen geformuleerd
3. Je hebt een persoonlijk actieplan gemaakt met betrekking tot een nieuwe en passende functie die aansluitend bij jouw wensberoep
4. Je hebt inzicht in de branches en organisaties waar jij werkzaam wilt zijn

Het programma
Het begeleidingsprogramma omvat minimaal 6 en maximaal 10 bijeenkomsten, waarin gewerkt wordt met verschillende methodieken, instrumenten en diepte-interviews. Tijdens iedere bijeenkomst wordt er gewerkt met een flap-over na ieder gesprek maakt u hiervan een kort persoonlijk verslag over wat er tijdens het gesprek besproken is en wat u er mee doet/of wat het u aan inzicht heeft gegeven. Daarnaast worden er thuisopdrachten meegegeven. Deze ontvangt de coach twee dagen voor de volgende sessie ter voorbereiding op dat gesprek.

De volgende onderwerpen komen in het loopbaantraject aan de orde
– Een zelfbeeld
– Drijfveren en Loopbaanankers
– Kernovertuigingen
– Kwaliteiten en vaardigheden
– Loopbaandoelen
– Actieplan

Mogelijk opties bij een langer traject
– Arbeidsmarktoriëntatie
– Netwerken
– Arbeidsmarktbemiddeling

Begeleidingsduur
Het loopbaan begeleidingstraject bestrijkt ongeveer 4 tot 6 maanden.

Nazorg
Tijdens het laatste gesprek wordt er een evaluatieformulier overhandigd met het verzoek dit ingevuld aan de coach te retourneren. Deze evaluatie zorgt er mede voor dat de kwaliteit van deze dienstverlening op een hoog niveau blijft. Drie maanden na afronding van het traject neemt de coach telefonisch contact op met de kandidaat om de resultaten van het traject met hem/haar te bespreken.

Kosten
Stap.nu levert maatwerk, op basis van een kennismakingsgesprek worden het aantal sessies / bijeenkomsten afgesproken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial