Spoor 1

Spoor 1

Deze interventie is onderzoek en begeleiding, gericht op herstel, activering en het onderzoeken van duurzame mogelijkheden in werk. Dit voor uw medewerker die gediagnosticeerd en behandeld is voor kanker. Samen met de werkgever of de leidinggevende en de betrokken werknemer worden de tijdelijke en structurele gevolgen hiervan in beeld gebracht. Het bestaande functieprofiel wordt geanalyseerd, benodigde competenties en vaardigheden worden in beeld gebracht. Vervolgens worden de fysieke en psychische belastbaarheid van de medewerker op korte en lange termijn in kaart gebracht. De status van verwerking en acceptatie met daarnaast het cognitief vermogen en de veranderde energetische mogelijkheden worden specifiek onderzocht.

Bij Jobcoaching na Kanker wordt er begeleiding geboden aan het verwerken en accepteren van een levensbedreigende ziekte. Er worden handvatten aangereikt hoe om te gaan met emoties, rouw en angst voor recidive. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een balans in belasting en belastbaarheid. Er wordt inzicht gegeven in het omgaan met energiebeperking en beperkingen in het cognitief vermogen. Tevens wordt er ondersteuning geboden in het opbouwen en uitbreiden van de arbeidsbelastbaarheid ten behoeve van duurzame re-integratie. Gedurende al deze fases worden persoonlijke rol, de kwaliteiten, opgebouwde competenties, drijfveren en passende mogelijkheden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een functieanalyse en werkplekanalyse gemaakt. Deze analyses dienen ter ondersteuning en afstemming met de betrokken partijen ten behoeve van het re-integratieproces. Duurzame re-integratie is het gewenste resultaat in deze interventie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial