Verwijsgids

Hieronder vindt u een aantal externe links naar websites met informatie over diverse aan kanker en/of chronische aandoeningen gerelateerde onderwerpen.

Chronisch ziek in metalektro
Online Kennisbank

Deze kennisbank is een initiatief van Stichting A+O Metalektro en de samenwerkende patiëntenorganisaties (verenigd in Patiëntenfederatie NPCF). Zij bundelen hun krachten om de duurzame inzetbaarheid van mensen met een chronische aandoening of beperking te behouden en te versterken. Zij richten zich op werkbehoud, voorkomen van uitval en vergroten van het werkvermogen van werknemers met een chronische aandoening.

Hof van Kairos, Winterswijk Kotten
Retraites voor mensen met en na de diagnose kanker

De Hof van Kairos is een plek waar mensen kunnen rusten, verstillen en wezenlijk ontspannen. Wanneer we onszelf dat toestaan, ontstaat er als vanzelf ruimte om te ervaren wie we werkelijk zijn en wat we nodig hebben in ons leven. Basis van heling en levenskracht. Tevens wil de Hof een plek zijn van bezieling waar mensen elkaar ontmoeten, aanmoedigen en inspireren op hun levensweg. Kortom een pleisterplaats voor de ziel en een ‘tempel in de wind’. Dit wordt gerealiseerd met het volgende aanbod:

  • retraites voor iedereen die verlangt naar rust, verstilling en wezenlijke ontspanning;
  • retraites voor mensen met en na de diagnose kanker en hun naasten;
  • de Hof is te huur als ruimte voor meerdaagse retraites, workshops of trainingen.

Rechtsgevoel
Informatie, juridisch advies en rechtshulp op het gebied van werk en uitkering

Begin 2005 startte Mieke Bosma haar eigen adviesbureau Rechtsgevoel. Na een gedegen juridische opleiding was zij 10 jaar werkzaam als rechtshulpverlener. Bij een grote, landelijk bekende vakbond leerde ze de kneepjes van het vak. Het persoonlijk behartigen van de belangen van werknemers, werkgevers en mensen met een uitkering ligt haar na aan het hart.

KWF Kankerbestrijding
Hier vindt u alle informatie over de inzet van KWF op het gebied van kanker, onderzoek, preventie, vrijwilligers en doneren

Stichting OOK
De juiste ondersteuning op het juiste moment

De diagnose kanker zet je wereld volledig op zijn kop. Het is lastig de juiste weg te vinden bij ondersteuning. Stichting OOK helpt patiënten en naasten om beter om te gaan met de impact van kanker door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment. Stichting OOK biedt directe ondersteuning aan patiënten en naasten in ziekenhuizen, centra en online.

Kanker.nl
Samen weten we meer

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.

Verwijsgids Kanker
Helpt u bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose.

De Verwijsgids Kanker helpt patiënten en hun naasten bij het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. Het biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en zelfhulpprogramma’s.

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)
Een koepelorganisatie van 20 kankerpatiëntenorganisaties.

NFK is de koepelorganisatie van 20 kankerpatiëntenorganisaties, die onafhankelijk werken voor de vele mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Middels belangenbehartiging, patientenparticipatie en informatievoorziening. Met als doel een betere kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, en een betere kwaliteit van leven.

Outplacementbureau Kiezen
Met outplacement wordt u geholpen bij het zoeken naar een baan. Bij outplacement gaat het erom dat de werkgever en werknemer overeenkomen de werknemer te begeleiden bij zijn of haar vertrek uit de organisatie. Het initiatief tot outplacement kan zowel vanuit de werknemer zelf als door de werkgever worden genomen. Stap.nu biedt loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie, gericht op duurzame inzetbaarheid.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial