Odin Development Compass (ODC)

Odin Development Compass (ODC)

Zelfbewust aan de slag bij kanker

Het “Odin Development Compass” (ODC) is een unieke drijfverenmeting die onze onbewuste drijfveren meet op basis van gevalideerde archetype beelden en deze combineert met bewuste competenties. Voor veel mensen is de uitslag een eyeopener. Het grootste deel van ons dagelijks gedrag wordt namelijk aangestuurd vanuit onbewuste patronen! Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van professor Jung.

SNEL DE DIEPTE IN!

Stap.nu zet het ODC ontwikkelkompas in om op eenvoudige en snelle wijze de diepte in te gaan. Het ODC helpt mensen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkelpotentieel. Daarnaast wordt zichtbaar wat is aangeleerd en daardoor kan leiden tot ineffectief gedrag. Vaak kost het veel energie om deze competenties te leveren en het bijbehorende gedrag te laten zien. Het krachtige is dat ODC zowel de onbewuste drijfveren als het gedrag meet. Dit maakt dat mensen hun natuurlijke competenties en daarmee ook hun beschikbare energie beter leren inzetten. Met de ODC krijgen groei en ontwikkeling een impuls vanuit de eigen, werkelijke drijfveren. Dit geeft een verdieping in het bewustzijn van het aangeleerde gedrag, de eigen verlangens en mogelijkheden. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer. Het ODC ontwikkelkompas kan daarnaast worden afgestemd op functies, rollen of een context met werkdomeinen.

VISIE

In de visie van Stap.nu zijn organisaties gebaat bij zelfbewuste mensen die hun natuurlijke kracht in kunnen zetten. Voor mensen die een intensieve periode van behandelingen achter de rug hebben en/of beperkingen ervaren is dit van groot belang. De ODC-meting is hét kompas voor persoonlijke ontwikkeling, het helpt mensen om hun natuurlijke kracht te leven en zichzelf niet te forceren. Dit biedt mensen de mogelijkheid om succesvol te zijn en hun essentie te leven. Stap.nu houdt zich altijd bezig met de vraag hoe iemand vanuit zijn of haar essentie kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid.

BEGELEIDING

Het ODC laat zien welke natuurlijke competenties het meest effectieve gedrag mogelijk maken. De ODC-coach geeft mensen diepgaand inzicht in hun kwaliteiten, talenten en valkuilen. Wanneer iemands natuurlijke kracht duidelijk is, zal diegene het ook beter volhouden. Iets wat je van nature goed kunt, gaat je makkelijker af. De coach activeert op basis van inzicht in kwetsbare krachten de natuurlijke ontwikkelmogelijkheden.

Met dit inzicht worden ook de ontwikkelblokkades, bestaande uit overlevingsmechanismen en overtuigingen, blootgelegd. Door angsten onder ogen te zien en problemen te her- en erkennen wordt duurzaam herstel mogelijk. Pas dan ook ontstaat er ruimte om natuurlijke talenten verder te ontwikkelen. Daarnaast is het meteen duidelijk welke kwetsbare competenties men beter over kan laten aan anderen. Zo kan dit instrument ook behulpzaam zijn bij een (her)verdeling van rollen. Gestimuleerd wordt om natuurlijk gedrag en potentie in te zetten; hierdoor zal de effectiviteit van mensen toenemen en de herstel- en re-integratiefase voorspoediger doorlopen worden. Hierdoor worden ook de gezamenlijke doelen beter en duurzamer gerealiseerd.

drijfverenmeting

WANNEER TOEPASBAAR?

Op diverse kruispunten in leven en loopbaan kan de ODC-meting het verschil maken. De ODC maakt in 20 minuten zichtbaar welke competenties van nature geleverd kunnen worden en welke niet. Hierdoor wordt ook duidelijk welke opleiding relevant zou kunnen zijn en of de (nieuwe) functie passend is of passend te maken is. Tegelijkertijd wordt zichtbaar waar iemand van nature niet toe in staat is en waar het gedrag kan leiden tot inefficiëntie.

Het ODC wordt onder meer toegepast in de volgende situaties:

Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit: Wat zijn mijn natuurlijke drijfveren, waar word ik door gedreven? Met welke bril kijk ik naar situaties? Wat zijn mijn kwaliteiten? Welke competenties zijn wel en niet ontwikkelbaar?

Verzuimbegeleiding/stresspreventie: Waarom loop ik vast in de terugkeer naar het werk? Op welk gebied vertoon ik aangepast gedrag en presteer ik minder onder druk? Hoe kan ik dit voorkomen? Welke onbewuste blokkades staan mijn ontwikkeling in de weg en houden het benutten van mijn ontwikkelpotentieel tegen?

Heroriëntatie op de mogelijkheden/loopbaanbegeleiding: Wat is mijn ontwikkelpotentieel? Houd ik me bezig met zaken waar ik goed in ben? Voor welke functies ben ik het meest geschikt? In welke functies, rollen en branches kan ik mijn talent optimaal benutten?

HOE WERKT HET?

Stap.nu werkt met gecertificeerde ODC-coaches die de resultaten van de meting aan de hand van een rapportage terugkoppelen en kunnen coachen op thema’s die hieruit voortvloeien. De gevalideerde ODC-meting wordt online afgenomen en het invullen kost ongeveer 20 minuten. De ODC-meting kan in de verschillende begeleidingstrajecten worden ingezet. Daarnaast wordt de ODC-meting met terugkoppeling en desgewenst aanvullende coaching ook los aangeboden.

KOSTEN

ODC-meting geïntegreerd in een begeleidingstraject € 275,-
ODC-meting, rapportage en terugkoppelingsgesprek van 2 uur € 550,-
ODC-meting, rapportage, terugkoppeling en een coachtraject van 3 sessies van 1 uur € 925,-

Voor meer informatie over de ODC-drijfverenmeting kunt u contact opnemen met Stap.nu via telefoonnummer (073) 644 78 84 of info@stap.nu. Wij staan u graag te woord.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial