Nieuws

BORSTKANKERSYMPOSIUM – 6 OKTOBER 2018
Word jij gehoord?

Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt de vierde editie plaats van het Borstkankersymposium, georganiseerd door Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Dit jaar vindt het symposium plaats op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Het symposium ‘Van patiënten voor patiënten’ staat in het teken van ‘Gehoord worden’. Gehoord worden als patiënt, als partner, als moeder, vader, als werknemer. Ook dit jaar weer met een aantal bekende thema’s, zoals vermoeidheid en cognitieve problemen. Naast extra aandacht voor de consequenties van borstkanker voor het gezin dit jaar wederom 6 verschillende rondetafelsessies over Kanker en Arbeid.

Gehoord worden door je zorgverlener(s) is een vereiste om te kunnen beslissen over je behandeling. Gehoord worden door je werkgever, je collega’s, je bedrijfsarts is net zo belangrijk. Daarom wordt dit jaar ook weer volop aandacht besteed aan waar je als werknemer tegenaan loopt als je de diagnose kanker krijgt. Werken na kanker geeft weer structuur aan je leven, maar kan tegelijkertijd confronterend zijn. Gaat het niet allemaal veel te snel? Houden ze wel voldoende rekening met me? Onze coach José Provoost zal namens Stap.nu tijdens de rondetafelsessies handvatten geven en vragen beantwoorden over het thema “Werken als onderdeel van herstel”.

Voor meer informatie en/of tickets verwijzen we je graag naar de site van het Borstkankersymposium.

WERELDKANKERDAG – 4 FEBRUARI 2018
Kanker zet je wereld op z’n kop. Wat heb jij nodig?

Wanneer je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z’n kop. De ziekte en de behandeling daarvan hebben niet alleen een enorme impact op het lichaam, maar zijn voor veel mensen ook emotioneel en sociaal zeer ingrijpend.

Ieder jaar wordt op Wereldkankerdag (4 februari) wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker, een initiatief dat Stap.nu ondersteunt. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én dat van naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

Ben jij ziek (geweest), heeft iemand in je omgeving kanker (gehad) of heb je een dierbare aan kanker verloren? Weet dan dat er een breed aanbod aan zorg, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is. Wat heb jij nodig om (beter) om te gaan met alle gevoelens, gedachten en vragen? Stap.nu wil hierin graag iets betekenen met onderstaande acties.

 1. Aan kinderen die kanker hebben (gehad) of die een zieke papa of mama hebben geven we 3 leuke knuffels weg.
 2. Ken jij iemand wiens wereld door kanker op z’n kop is gezet, heb jij zelf kanker (gehad) of ben jij een dierbare aan kanker verloren, dan bieden we een gratis coachgesprek aan op de locatie in Den Bosch. Tijdens het coachgesprek wordt de persoonlijke situatie in kaart gebracht en worden handvatten en tools aangereikt hoe om te gaan met de gevolgen en de impact van kanker.
 3. Werkgevers en collega’s kunnen te maken krijgen met een zieke medewerker of collega. Hoe zorg je voor een goede communicatie en continuïteit van je bedrijfsprocessen? Stap.nu biedt een werkgever en het team van collega’s een gratis workshop aan met het thema “Kanker op de werkvloer” of “Help, mijn collega heeft kanker”.

Kunnen wij iets voor je betekenen met een van bovenstaande acties? Stuur ons dan vóór 19 februari a.s. een berichtje via info@stap.nu en laat weten met welke actie wij jou behulpzaam kunnen zijn. Vermeld je in de mail ook jouw telefoonnummer?

KENNISCENTRUM WERK & KANKER

Het expertisecollectief Groep Werk & Kanker heeft op 21 december 2017 het online Kenniscentrum Werk & Kanker gelanceerd. Steeds meer mensen in de arbeidzame leeftijd krijgen met kanker te maken. Werk draagt in veel gevallen bij aan herstel en aan kwaliteit van leven. Dat vergt wel aandacht. Dit kennisplatform biedt werkgevers, werknemers en andere betrokkenen praktische informatie over werken bij kanker. 

Jaarlijks krijgen zo’n 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, 40.000 van hen in de arbeidzame leeftijd. Werk kan bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven en welbevinden, blijkt uit verschillende studies. Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de uitdagingen voor de werknemer, werkgever en andere betrokkenen? Hoe verloopt het ziekteproces en wat betekent dat voor het werk? Met welke wettelijke en financiële kwesties moet je rekening houden? Op zulke praktische vragen geeft het Kenniscentrum Werk & Kanker antwoord. Het kenniscentrum wil bijdragen aan een afname van het stigma rond werk en kanker en streeft ernaar dat werk meer wordt gezien als een natuurlijk onderdeel van leven en herstel.

Kennis vinden en delen
Het Kenniscentrum Werk & Kanker is primair bedoeld voor werkenden, werkgevers, zelfstandig ondernemers en andere direct betrokkenen. Zij vinden hier praktische informatie over werk en kanker. Waar nodig en mogelijk wordt verwezen naar externe bronnen. De komende tijd breiden de initiatiefnemers het kenniscentrum verder uit, waarbij zij nadrukkelijk ook andere partijen uitnodigen om informatie bij te dragen. Zo bouwen zij aan een centraal en herkenbaar informatiepunt waar ook partijen zoals wetenschappers, verzekeraars, beleidsmakers en zorgverleners kennis kunnen vinden en delen.

Initiatief van Groep Werk & Kanker
Het Kenniscentrum Werk & Kanker is opgezet door de Groep Werk & Kanker. Dit is een collectief van drie organisaties gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding van mensen met kanker. Care in Company, Re-turn en Stap.nu ondersteunen dagelijks tientallen organisaties en mensen. Daarnaast bieden zij via de Groep Werk & Kanker hun praktijkkennis ter beschikking van de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms. Hun ervaring is dat herstel en werkhervatting hand in hand gaan en dat werken bij kanker bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Centrale en actuele vraagbaak
Er is een groeiende behoefte aan kennis en begeleiding rondom dit onderwerp. Het bundelen van informatie op dit platform voegt waarde toe aan bestaande kennis en voorkomt versnippering. De Groep Werk & Kanker werkt dagelijks in de praktijk van werknemers en werkgevers en houdt de informatie actueel.

Stigma doorbreken
Met name rondom arbeidsparticipatie zijn er veel onterechte vooroordelen over mensen die kanker hebben (gehad). Kanker blijkt in de praktijk een lastig te bespreken onderwerp. Nog te vaak denkt men dat kanker en werk niet samengaan. Ontwikkelingen op medisch gebied gaan echter snel en voor veel mensen is werken onderdeel van herstel. Door gebruik te maken van kennis die er is over kanker in het arbeidsproces, kan onnodig leed en langdurig verzuim voorkomen worden.

www.kenniscentrumwerkenkanker.nl

Relatieweekend 7 en 8 oktober 2017, Utrecht

Op 7 en 8 oktober 2017 vindt in Utrecht op een mooie locatie een educatief relatieweekend plaats, waarbij je handvaten aangereikt krijgt om de onderlinge communicatie te verbeteren. Het weekend is gericht op een brede doelgroep. Is jouw interesse gewekt? Lees dan hier snel verder voor meer informatie en aanmelding!

Borstkankersymposium zaterdag 7 oktober 2017, Putten
Voor borstkankerpatiënten, ex-borstkankerpatiënten, partners en betrokkenen.

Dit jaar staat het Borstkankersymposium volledig in het teken van “tijd om te kiezen”. Op 7 oktober a.s. bent u van harte welkom in Kasteel de Vanenburg in Putten.

Tijdens de behandeling van borstkanker, en ook daarna nog, zijn er zoveel keuzemomenten. Ook als het gaat over werk en re-integratie. Wil je tijdens de behandeling blijven werken? Wat lukt en kan? Wat moet je regelen en wie kan je daarbij helpen? Mogelijk ben je tijdens de behandeling een tijdje uit de running. Wat doe je wanneer je start met re-integreren? Stichting Jij Speelt de Hoofdrol heeft besloten om naast het Borstkankersymposium, separaat een middagsymposium te organiseren over Kanker & Arbeid.

Meer informatie

Wijzing Arbowet juli 2017

De gewijzigde Arbowet geldt per 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak.

Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Klik hier voor meer informatie over wat je kunt verwachten.

Wereldkankerdag 4 februari 2017 – Nederland in top 10 kankerincidentie wereldwijd

Nederland staat 8e op de lijst van landen waar kanker het meeste voorkomt. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de nieuwste Nederlandse cijfers komt huidkanker het meeste voor, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Op Wereldkankerdag slaan alle organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen om gezamenlijk aandacht te vragen voor deze voor de patiënt en zijn naaste ingrijpende ziekte.

Uit de internationale cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zijn aangepast naar leeftijd, blijkt dat vrouwen in Nederland op de 4e plaats staan voor de incidentie van kanker vergeleken met vrouwen uit andere landen. De mannen in Nederland staan op de 16e plaats vergeleken met die uit andere landen. Voor wat betreft mannen en vrouwen samen bekleedt Nederland de 8e plaats met 304,8 nieuwe gevallen van kanker op de 100.000 inwoners. Denemarken is ‘s werelds koploper met 338,1 gevallen van kanker per 100.000 inwoners.

Volgens de nieuwste cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), was huidkanker in 2016 met 15.836 nieuwe gevallen de meest voorkomende kankersoort in Nederland, gevolgd door darm-, borst- en longkanker. Bij de mannen stond in 2016 prostaatkanker nog steeds op nummer 1, bij vrouwen was dat borstkanker. In totaal werden er 108.402 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld in 2016, 2.500 meer dan in het jaar daarvoor.

In aanloop naar Wereldkankerdag, 4 februari 2017, slaan de gezamenlijke organisaties in Nederland die zich bezighouden met kanker de handen ineen. Voor het derde jaar op rij zetten zij zich in om aandacht te vragen voor kanker. Het gaat om een brede samenwerking tussen organisaties actief in kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg.

Met het thema Wij kunnen. Ik kan wordt het publiek in Nederland opgeroepen om stil te staan bij wat we allemaal zelf kunnen doen voor onszelf en een ander als het om kanker gaat. Dit jaar wordt de naasten van mensen die kanker hebben (gehad) centraal gezet.

In aanloop naar Wereldkankerdag houden de samenwerkende organisaties in Nederland een speciale actie om de naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun zorg, begeleiding en steun. Het gaat om onder andere familieleden, goede vrienden en collega’s die ieder op hun eigen manier mensen met kanker bijstaan. Ook organiseren diverse organisaties eigen activiteiten zoals open dagen en lezingen. Op de gezamenlijke website www.wereldkankerdag.nl staat meer informatie over en een overzichtelijke landkaart van speciale activiteiten.

In Nederland werken een groot aantal organisaties mee aan Wereldkankerdag zoals: KWF Kankerbestrijding, IPSO, Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Care for Cancer en nog vele anderen. Een volledig overzicht is te vinden via www.wereldkankerdag.nl

Publicatiedatum: 25.01.2017
Stap.nu zet naasten van mensen met kanker in het zonnetje op Wereldkankerdag!

Als iemand kanker heeft, heeft deze ziekte ook impact op de naasten. In het kader van Wereldkankerdag wil Stap.nu deze naasten graag in het zonnetje zetten!

Op 4 februari is het weer Wereldkankerdag, een initiatief dat Stap.nu ondersteunt. Deze dag is wereldwijd officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Daarnaast wordt ook het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker onderstreept. Dit jaar staan de naasten van kankerpatiënten centraal.

Heb jij kanker (gehad) en wil je iemand in je omgeving bedanken of in het zonnetje zetten? Of ken jij iemand die altijd voor een naaste met kanker klaarstaat, en wil je hem of haar een steuntje in de rug geven? Lees dan snel verder!

Dit jaar ondersteunt Stap.nu de Wereldkankerdag met 4 acties!

 1. Aan kinderen met een zieke papa of mama geven we 3 leuke knuffels weg!
 2. Als partner krijg je ook te maken met de gevolgen van kanker in het gezin. Hoe ga je hiermee om? Stap.nu biedt de partner een gratis coachgesprek aan op de locatie in Den Bosch.
 3. Als werkgever en collega’s krijg je te maken met een zieke medewerker of collega. Hoe zorg je voor een goede communicatie en continuïteit van je bedrijfsprocessen? Stap.nu biedt een werkgever en het team van collega’s een workshop aan met het thema “Kanker op de werkvloer” of “Help, mijn collega heeft kanker”.
 4. Voor een werknemer die geconfronteerd wordt met kanker is het een hele uitdaging weer aan het werk te gaan na de behandeling van kanker. Stap.nu biedt de ODC-drijfverenmeting aan, waardoor een werknemer zelfbewust aan de slag gaat bij herstel. De ODC draagt bij aan duurzame inzetbaarheid bij kanker.

Wil je meedoen met deze actie? Ga dan naar onze Facebook-pagina en laat in een reactie onder het bericht weten of je een knuffel, coachgesprek, ODC of workshop wilt schenken. Je mag ons ook mailen als je dat fijner vindt (info@stap.nu). Na de Wereldkankerdag maken wij bekend wie de winnaars zijn.

Publicatiedatum: 13.01.2017
Wereldkankerdag 4 februari 2017 – Aandacht voor naasten

De naasten van mensen met kanker verdienen aandacht”.

Dat is de gezamenlijke oproep van een grote groep organisaties in aanloop naar Wereldkankerdag 2017. Vandaag lanceren zij een nieuwe landelijke actie om de naasten van mensen met kanker te bedanken voor hun inzet

Op 4 februari 2017 is het Wereldkankerdag. Overal ter wereld wordt dan aandacht besteed aan de ziekte waar een op de drie Nederlanders gedurende het leven mee te maken krijgt: kanker. Een ziekte die heel ingrijpend is voor de persoon die kanker heeft maar ook voor zijn of haar omgeving waaronder partners, kinderen, familieleden, goede vrienden en collega’s. Zij zorgen en begeleiden vaak intensief, met veel liefde en geduld maar hebben ook te maken met verdriet en onzekerheid.

Dit jaar staan organisaties in Nederland die zich bezighouden met kankerbestrijding, patiëntenzorg, onderzoek, voorlichting, preventie en (na)zorg gezamenlijk stil bij de naasten van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Dit doen zij met de actie: Samen in actie voor de naasten, doe ook mee!

Oproep
De gezamenlijke organisaties achter de Nederlandse editie van Wereldkankerdag roepen iedereen op om de naasten van mensen met kanker of diegenen die belangrijk zijn (geweest) tijdens hun ziekte te bedanken voor hun liefde, zorg en steun. Dit kan met een speciale Wereldkankerdag attentie naar keuze die vanaf vandaag  kan worden besteld op de speciale Wereldkankerdag website www.wereldkankerdag.nl. Op 4 februari 2017 kan deze bij de naasten worden bezorgd. 

Nationale en internationale samenwerking
Wereld Kanker Dag is door de Union for International Cancer Control (UICC) uitgeroepen tot internationale bewustwordingsdag rondom kanker. Ieder jaar is het op 4 februari wereldwijd Wereldkankerdag

In Nederland werken een groot aantal organisaties mee zoals:
KWF Kankerbestrijding, IPSO, Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL), Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Care for Cancer en nog vele anderen.

De speciale actie voor naasten wordt ondersteund door Topbloemen.nl en DagjeWellness.nl.

Meer informatie over Wereldkankerdag en de speciale actie voor naasten van mensen met kanker is te vinden op de website www.wereldkankerdag.nl

Kamerbrief loondoorbetaling bij ziekte – 22 december 2016

Minister Asscher (SZW) kondigde in april 2016 drie maatregelen aan om knelpunten die werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte weg te nemen. De maatregelen hebben betrekking op re-integratie tweede spoor, de premiestelling bij de verzuimverzekering en de aanvraag voor een vervroegde IVA-uitkering. In deze brief licht ik de invulling van de eerste twee maatregelen nader toe. Ook licht ik toe hoe ik gezamenlijk met de sociale partners verder werk aan een invulling voor de maatregel rondom de vervroegde IVA-uitkering.

Lees hier de brief.

Publicatiedatum: 28-12-2016
Winnaars Masterclass bekend!

Op de Oncologiedagen die plaatsvonden op 15 en 16 november jl. konden de bezoekers van deze dagen meedoen met de prijsvraag van Stap.nu. De inzenders maakten kans op gratis deelname aan de geaccrediteerde Masterclass “Kanker op de Werkvloer”.

Uit alle goede inzendingen heeft Edith Idoe-Stap twee winnaars getrokken: Arnate Sanders en Yvonne Baars, van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Arnate en Yvonne zijn inmiddels op de hoogte gebracht en zij hebben laten weten met enthousiasme deel te zullen nemen aan de Masterclass op 24 maart a.s.!

Publicatiedatum: 14-10-2016
‘Kanker op de werkvloer moet geen taboe meer zijn’, artikel VNO-NCW

Jaarlijks krijgen zo’n 40.000 werkende Nederlanders kanker. Een kwart daarvan verliest uiteindelijk zijn baan. Dat is helemaal niet nodig, zegt Aad Koster, voorzitter van OVAL. ‘Regelgeving minder rigide maken zou zeker helpen. Net als goede voorlichting.’ Lees meer.

Publicatiedatum: 14-10-2016
Toespraak minister Asscher op het Congres ‘Werkgeverschap bij kanker’ op 10 oktober 2016

Minister Asscher (SZW) sprak op het Congres ‘Werkgeverschap bij kanker’ over het doorbreken van het taboe over kanker en werk en hij kondigde maatregelen aan voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van de werknemer in de vorm van een no-riskpolis.

Iedereen weet dat het gevecht tegen kanker loodzwaar is. Maar het gevecht dat kankerpatiënten voeren tijdens het herstel en de nasleep van deze ziekte is dat evengoed. Ik heb het over het gevecht om weer een plek te veroveren in de samenleving en op het werk. Het gevecht tegen de aarzeling van anderen om je een kans te geven en de verlegenheid om een gesprek aan te knopen. Voor deze nasleep is niet altijd oog. We associëren de ziekte vaak nog meer met lijden en dood dan met leven. En dan ligt de focus al snel op het medische aspect van de ziekte, en niet op werken. Want wie ziek is, werkt niet is een opvatting die nogal eens wordt gehuldigd.

Voor de volledige toespraak klik hier.

BORSTKANKER SYMPOSIUM LOGO 2016

Borstkankersymposium zaterdag 8 oktober 2016, Putten
Voor borstkankerpatiënten, ex-borstkankerpatiënten, partners en betrokkenen

Na het eerste succesvolle borstkankersymposium in 2015 vindt dit jaar op 8 oktober wegens grote belangstelling een tweede symposium plaats in Kasteel De Vanenburg te Putten.

Eén op de zeven vrouwen heeft of krijgt te maken met borstkanker. Ook bij mannen komt deze vorm van kanker in toenemende mate voor. Dit jaar staat het Borstkankersymposium dat voor de tweede maal wordt georganiseerd door de Stichting ‘Jij Speelt De Hoofdrol’ volledig in het teken van de late gevolgen van borstkanker. Een groot aantal specialisten, therapeuten en natuurlijk ervaringsdeskundigen verzorgen plenaire sessies en workshops. Ook Stap.nu is op deze dag aanwezig.

Meer informatie

Kamerbrief onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar Kanker & Werk: problemen van werkgever en werknemer.

Uit het onderzoek blijkt dat veel werknemers erg gemotiveerd zijn om het werk te hervatten; zij nemen zelf de regie bij hun re-integratie en nemen zelf het initiatief in het onderhouden van contact. Vaak hebben zij een open communicatie met de werkgever, collega’s en bedrijfsarts. Verschillende werknemers stellen hun verwachtingen bij over de re-integratie en vinden een andere baan die beter past. Ook werkgevers stimuleren de eigen regie van werknemers in het reintegratieproces door het geven van informatie en het inroepen van extra deskundige ondersteuning bij het re-integratieproces. Om samenwerking met de bedrijfsarts te bevorderen, organiseren werkgevers ook overleggen met HRadviseurs, leidinggevende en de werknemer.

Lees hier de brief.

08-06-2016
Vacature freelance coach/ re-integratiebegeleider (regio Groningen)

Wij zoeken een professional die in staat is een deskundige bijdrage te leveren aan het op individuele basis ondersteunen van werknemers – bij kanker of met een chronische ziekte – én hun werkgevers. Dit op het gebied van werkbehoud, werkhervatting of duurzame inzetbaarheid bij de eigen of bij een andere werkgever. Stap.nu werkt met methodieken die bijdragen aan een optimale ondersteuning, zelfinzicht en zelfsturing van de werknemer. Daarmee bevorderen we de eigen regie en het persoonlijk ontwikkelingsproces van de werknemer en richten we ons op effectieve en duurzame werkhervatting na kanker of bij een chronische ziekte. Gedegen kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling maken onze dienstverlening compleet. We gaan ervan uit dat je missie en visie hierop aansluiten en dat je met verve de rol van ambassadeur voor Stap.nu kunt vervullen.

Bekijk de gehele vacature

2-headersiteenformulier

Congres Werkgeverschap bij Kanker
maandag 10 oktober 2016, Leiden
Voor werkgevers, managers en HR-professionals

Elk jaar krijgen 30.000 werknemers kanker. Wat doet u als dit een van uw medewerkers overkomt? Het congres Werkgeverschap bij kanker laat zien hoe u vanaf dag één de emotionele en financiële schade kunt beperken, zowel voor de medewerker, de collega’s als de organisatie.

Minister Asscher komt vertellen over de doelstellingen en maatregelen die hij nastreeft. Er zijn daarnaast vele praktische lezingen en workshops van professionals uit het veld over o.a.:

 • verzuimbegeleiding en re-integratie,
 • juridische, financiële en medische aspecten,
 • de psychosociale impact,
 • invloed op collega’s,
 • de rol van bedrijfsarts en UWV en wet- en regelgeving

Tijdens expertmeeting kunt u uw eigen vragen voorleggen. U gaat naar huis met praktische tools en tips waar u de volgende dag al mee kunt werken, en ideeën en kennis die u beleidsmatig in kunt zetten.

Mis het niet. Wees voorbereid als het uw medewerker overkomt.

Bekijk het programma of download de flyer

Blijf op de hoogte en volg ons via #CWBK16
Dit congres is een initiatief van Groep Werk en Kanker, waar Stap.nu aan deelneemt.

Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer

Ieder jaar krijgen 40.000 mensen van de beroepsbevolking kanker. Gelukkig kunnen steeds meer mensen hun werk weer oppakken. Al gaat dit niet vanzelf. Kanker op de werkvloer is een lastig thema. Een goed gesprek en goed contact tussen werkgever en werknemer is cruciaal. De Roadmap Werkkracht bij kanker is een belangrijk hulpmiddel bij re-integratie bij kanker. Lees meer

Masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’

U kunt zich weer aanmelden voor de masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’ op 25 november 2016 in Driebergen. De geaccrediteerde masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’ van Stap.nu geeft u uitgebreid inzicht en tools voor in de praktijk. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Goed werkgeverschap
 • Kosten bij ziekteverzuim
 • Verzuimreductie
 • Preventie
 • Nieuwe participatiewet
 • Wet Verbetering Poortwachter

Een zorgvuldige aanpak in verzuim, houdt het werk binnen handbereik!

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.stap.nu/masterclass.

17-03-2016
Vakbonden: minister Asscher kom in actie tegen kanker door werk!

Als Europees voorzitter kan Nederland dit voorjaar een cruciale rol spelen in het terugdringen van kanker op het werk. Dat zeggen FNV, CNV en VCP en de Europese vakbond ETUC in een brandbrief aan minister Asscher die ze op 9 maart 2016 hebben aangeboden op het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid in Den Haag.

De vakbonden vragen de minister om met strenge Europese grenzen te komen voor 50 kankerverwekkende stoffen. Ze krijgen hierin bijval van de voltallige Europese vakbeweging, verenigd in de Europese Vakbondskoepel ETUC.

100.000 sterfgevallen
Op dit moment is kanker de meest voorkomende werkgerelateerde doodsoorzaak waardoor in Europa elk jaar 100.000 mensen om het leven komen. Lees meer

3-3-2016
Onderzoek verbetering communicatie Stap.nu

Beste bezoekers van Stap.nu,

Ik, Justus van de Loo, doe voor Stap.nu mijn scriptie onderzoek. Graag wil ik te weten komen hoe Stap.nu haar communicatie richting werkgevers, HRM medewerkers en managers kan verbeteren.  Hierbij kan ik uw hulp goed gebruiken! Door mee te doen maakt u ook kans op een tegoedbon voor de masterclass “Kanker op de werkvloer” t.w.v. €295.

Dus aarzel niet en doe mee, door hier te klikken gaat u naar de enquête.

Alvast bedankt

Justus van de Loo
Scriptie stagiair

12-02-2016
Lamb Weston / Meijer wint Annet Blaauwwiekel Award

Op 11 februari 2016 overhandigde Stap.nu oprichtster Edith Idoe-Stap de Stap.nu Annet Blaauwwiekel Award aan Lamb Weston / Meijer. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een werkgever die vorm geeft aan goed werkgeverschap of persoon die zich op een bijzondere manier inzet op het gebied van Kanker en Werk.

De Annet Blaauwwiekel Award is in het leven geroepen ter ere van Stap.nu coach Annet Blaauwwiekel-Schilder, die op 17 juli 2012 de strijd tegen kanker heeft verloren. Annet heeft zich binnen Stap.nu – een specialistische organisatie op het gebied van Kanker en Werk – jaren op een bijzondere wijze en met een enorme gedrevenheid ingezet om het thema Kanker en Werk op de kaart te zetten. Lees meer

04-02-2016
Actie ter nagedachtenis aan onze coach Margriet

Foto Margriet

Op 21 december 2015 is Margriet Stolk, coach van Stap.nu aan de gevolgen van kanker overleden. Wij gaan bij Stap.nu haar enorm missen. Haar passie was met warmte, positiviteit en bevlogenheid mensen met kanker te begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe manier van leven en werken waarbij lichaam en geest in balans zijn.

10 jaar na haar diagnose stond Margriet op de Mount Everest, dit heeft ze intens beleefd. Margriet was vastbesloten invulling te geven aan haar leven zolang zij daartoe in staat was. Ze ging parachute springen en op 2 juni 2016 zou Margriet de Alpe d’Huez samen met 10 familieleden (De FranckenKlup) in Frankrijk beklimmen. Helaas bleek de behandeling niet meer aan te slaan en heeft Margriet uiteindelijk het leven los moeten laten.

In haar nagedachtenis willen wij graag een actie opstarten op Facebook om geld in te zamelen voor Alpe d’HuZes om haar familie te steunen en zoveel mogelijk bekendheid te genereren voor dit goede doel!

Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto ’opgeven is geen optie’ op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. Kijk voor meer informatie op www.opgevenisgeenoptie.nl

Deel & like
Deel & like dit bericht op onze Facebookpagina ter nagedachtenis van Margriet, zodat nog meer mensen op de hoogte zijn van dit goede doel. Bij iedere like en deel van dit bericht doneert Stap.nu € 0,10 aan Alpe d’HuZes. Wij starten deze actie vandaag omdat het Wereld Kankerdag is. Over precies één maand op 4 maart 2016 maken wij het bedrag bekend.

Geldbesteding
Sinds de eerste beklimming in 2006 heeft stichting Alpe d’HuZes al meer dan 118 miljoen euro opgehaald. Dit geld gaat voor het grootste deel naar KWF Kankerbestrijding. Alle opbrengsten worden door KWF Kankerbestrijding beheerd in het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Wil je ook een steentje bijdrage ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden en ter inspiratie voor mensen die nu aan het strijden zijn. Je kunt een donatie doen via http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/doneren
Elke euro telt!

20-01-2016
In Memoriam
Margriet Stolk

Op 21 december 2015 is onze coach Margriet Stolk overleden aan de gevolgen van kanker. Graag willen we stil staan bij de enorme levenskracht van Margriet. Margriet was vooral gedreven om intens invulling te geven aan alle uitdagingen in haar leven. Daarin vond zij het belangrijk kwaliteit te geven aan alles wat ze ondernam. Haar positiviteit en haar verlangen om van toegevoegde waarde te zijn heeft ze vorm gegeven als geen ander!!

10 jaar na haar diagnose stond ze op de Mount Everest, dit heeft ze intens beleefd. Margriet was vastbesloten invulling te geven aan haar leven zolang zij daartoe in staat was. Ze ging parachute springen en op 2 juni 2016 zou Margriet de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen. Helaas bleek de behandeling niet meer aan te slaan en heeft Margriet uiteindelijk het leven los moeten laten.

In gedachten zijn we bij de familie van Margriet, die deze geweldige vrouw, moeder, schoonmoeder en oma moeten gaan missen. Ook wij gaan bij Stap.nu haar warmte, positiviteit en haar bevlogenheid enorm missen. Naast haar werk als leidinggevende in een groot academisch ziekenhuis was ze coach voor Stap.nu in de regio West-Nederland. Haar passie was mensen met kanker te begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe manier van leven en werken waarbij lichaam en geest in balans zijn.

7-01-2016
Afscheid stagiaires

Deze week nemen wij helaas weer afscheid van twee stagiaires. Hieronder leest u de laatste blog geschreven door Melissa en Ilona. Wij wensen jullie veel succes in jullie loopbaan en bedankt voor jullie inzet!

Afscheidsblog
Melissa en Ilona, Stagiaires Stap.nu

Allereerst de beste wensen voor 2016! Helaas is dit onze laatste week bij Stap.nu en dus ook onze laatste blog. Wat is het afgelopen half jaar snel gegaan. We kijken terug op mooie stappen die wij hebben gemaakt binnen Stap.nu en hoe wij onze rugzak hebben gevuld met een hoop ervaring en kennis. Dit nemen wij zeker mee in onze loopbaan. Lees meer

19-11-2015
Blog Wendie: Mijn belevenis van stap.nu, deel 1

Zoals wellicht sommige al weten ben ik al meerdere maanden onderweg bij stap.nu. En voor diegene die mij nog niet kennen, stel ik me graag even voor :-)

2,5 jaar geleden is er bij mij borstkanker geconstateerd. Mijn beide borsten werden verwijderd, 2 weken later werden ook mijn okselklieren verwijderd. En helaas 2 weken na die operatie was de tumor op dezelfde plek weer terug! Een raadsel! Hoe dat zo? Alles was toch weggesneden? Gen onderzoek volgde (mijn moeder en oma hadden ook borstkanker), bleek geen gen drager te zijn, dus gewoon pech geval? Chemo en bestraling volgde. En kort daarna ben ik Herstel en Balans gaan volgen vanuit het ziekenhuis. Het ging goed met me, althans dat dacht ik! Want ik ben iemand die altijd maar door gaat en niet stil durf (eerder wil) te staan. Gesprekken met het UWV volgde (want ik had net een nieuwe baan met een 6 maanden contract toen ik ziek werd) en zij verwezen mij door naar stap.nu. En heb daar tot vandaag de dag geen minuut spijt van gehad! Lees meer

16-11-2015
Blog Ilona de Vroom

Out of the Box denken?!

Daar stond ik dan voor de deur van Stap.nu! een beetje zenuwachtig, wat gaan ze allemaal van mij verwachten? Tijdens het kennismakingsgesprek vroegen Edith en Guido of ik zelf wilde nadenken over een goed onderwerp voor mijn afstudeeronderzoek. Het eerste wat daarna door mijn hoofd ging was; “PANIEK ik ben niet zo creatief en goed in out of the box denken!” Lees meer

12-11-2015
Bloggen voor Stap.nu door Wendie Verweij

Zoals jullie wellicht al weten loop ik al een tijdje mee bij stap.nu. Stap.nu is een specialist bij kanker en werk & chronisch ziek en werk. In de afgelopen jaren zijn zij uitgegroeid tot expert en een van de belangrijkste organisaties op het gebied van succesvolle herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie bij chronische ziekte of kanker en werk. Met meer dan tien jaar ervaring en deskundigheid in huis hebben zij de overtuiging dat directe gespecialiseerde ondersteuning bij aanvang van het ziekteproces herstel bevordert. In welke fase van het ziekteproces men ook zit. Of men nu een uitkering ontvangt, een baan heeft, ondernemer of werkgever is: iedereen kan ondersteuning krijgen.

Via het UWV ben ik dan ook terecht gekomen bij stap.nu. Edith is mijn persoonlijke coach, initiatiefneemster van Stap.nu en tevens ook mijn voorbeeld. Een sterke vrouw die zelf meer dan 10 jaar geleden geconfronteerd was met slokdarmkanker en dus als geen ander weet wat het is om hiermee te moeten leren leven.

Ik ben al een tijdje onder ‘behandeling’ bij Edith en voel me dan ook zeer vereerd toen ik werd gevraagd om te bloggen voor hun bedrijf. Middels dit bloggen probeer ik een beeld te schetsen wat zij voor mij (en vele andere) betekent. Hierop zei ik meteen YES! Hoe geweldig is het om middels dit bloggen mijn ervaringen met andere te kunnen delen.

Ik hoop jullie met mijn ervaring met stap.nu zelf te laten ondervinden wat dit nou precies betekent en wat het met je kan doen. Veel leesplezier!

Lees ook de andere blogs van Wendie Verweij op http://voeljeweervrouw.nl/

5-11-2015
Boek Open & Bloot

Open & Bloot vertelt het verhaal van 30 mannen (incl. onze coach Guido Meulensteen) met kanker in woord en in beeld.
Het boek is bedoeld als bron van informatie voor lotgenoten, familieleden, medici en iedereen die met deze ziekte te maken heeft. Het geeft de lezer een unieke inkijk in het leven van de mannen.

Naast dit doel steunt Open & Bloot ook nog Stichting Droomdag. Stichting Droomdag organiseert dagen ontspanning voor gezinnen met kinderen onder de zestien jaar, waarvan een van de ouders langdurig ziek is.

Bestel het boek nu via: www.boekopenenbloot.nl

29-10-2015
Blog Justus van de Loo

X-factor!

Het begon allemaal bij de zoektocht naar een geschikt stagebedrijf, een plek waar ik mijn afstudeeropdracht moest gaan schrijven, een plek waar ik mij op mijn plaats zou voelen en dé plek waar ik mijn kwaliteiten zo goed mogelijk in kan zetten. Mijn zoektocht begon in Amsterdam, lekker dicht bij huis. Hoewel de bedrijven waar ik contact mee had interessant waren, miste er naar mijn gevoel toch iets voor mij, de zogenaamde X-factor, maar deze X-factor is natuurlijk voor iedereen verschillend! Lees meer

26-10-2015
Portret Guiseppe Billello

Bekijk het indrukwekkende portret van Guiseppe Bilello. Wat als het jou overkomt… Een prachtig voorbeeld hoe het zou kunnen gaan bij de juiste begeleiding.

26-10-2015
Artikel José Provoost in For You Magazine

Lees het artikel van onze coach José Provoost in For You Magazine over begeleiding bij kanker en werk. (pag. 20) Lees meer

26-10-2015
Borst vooruit

Een boek door en voor vrouwen met borstkanker, hier en daar aangevuld met advies of een kanttekening van een expert, zodat niet iedere patiënt het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Een boek dat kracht uitstraalt en optimisme, gebaseerd op de individuele ervaringen van 64 vrouwen, de bijdragen van het patiëntenpanel, groepsgesprekken en interviews. Een trots boek, strijdbaar en krachtig. Ook onze coach Margriet verteld haar verhaal. Bovendien ondersteunt u met de aanschaf van dit boek toekomstig onderzoek naar borstkanker. Lees meer

15-10-2015
Persbericht: Masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’

Op vrijdag 13 november 2015 van 9.00 tot 18.00 uur organiseert Stap.nu de geaccrediteerde masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’ in Doorn. Kanker is doodsoorzaak nummer één. De kans dat u als werkgever, leidinggevende, HRM professional en/of zorgprofessional te maken krijgt met het thema kanker is aanzienlijk. Een werknemer met de diagnose kanker is vaak langdurig afwezig. Verlies van productiviteit en vervanging kost een organisatie veel geld. Wilt u een zieke medewerker graag adequate ondersteuning bieden in dit specifieke proces, maar tevens realistisch kijken naar re-integratiemogelijkheden? Volg dan de masterclass ‘Kanker op de Werkvloer’. Lees meer

7-10-2015
Op de Werkvloer moet plaats blijven voor kankerpatiënt, artikel in AD

Met kanker kun je tegenwoordig heel oud worden, maar te weinig werkgevers realiseren zich dat. Minister Lodewijk Asscher wil het makkelijker maken om te blijven werken met de ziekte en ging in gesprek met (ex-)patiënten. Lees meer

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial