Tips en aandachtspunten voor werkgevers

Werkgevers hebben een grote kans dat ze te maken krijgen met de ziekte kanker. Jaarlijks krijgen 30.000 medewerkers de diagnose kanker, dat is een enorm aantal. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Driekwart van de mensen met de diagnose kanker stopt (tijdelijk) tijdens de behandelingen en de verzuimduur kan zo maar oplopen tot 24 maanden. Bereid je organisatie voor en zorg voor richtlijnen rondom verzuimbeleid bij kanker.

Tijdens het ziekteproces doorloopt een medewerker 4 fasen: de diagnosefase, de behandelfase, de herstel/follow-up-fase en de revalidatie/re-integratiefase. Tijdens deze fases is er veel onduidelijkheid en ontstaan er vragen. Wat staat de medewerker te wachten? Hoe kan alles geregeld worden op het werk? Hoe verloopt het herstelproces in werk? Welke beperkingen zijn duurzaam en is nog verbetering mogelijk? Is het werk nog passend? Hoe kunnen eventuele beperkingen geïntegreerd worden in de bestaande functie? Ook voor de werkgever is de impact groot als een werknemer de diagnose kanker krijgt.

Graag attenderen wij u op vier belangrijke tips en aandachtspunten, die u hieronder aantreft.

TIP 1 - COMMUNICATIE

Het belangrijkste is communicatie! Volg het proces en blijf met elkaar communiceren en ‘doe het samen’. Geef de werknemer eigen regie. Neem ruimte om te evalueren, durf gemaakte afspraken bij te stellen en wees ervan bewust dat het proces bestaat uit verschillende ziektefasen. Stem wederzijdse verwachtingen af. Wat verwacht je van elkaar? Maak afspraken hoe de medewerker betrokken blijft tijdens zijn/haar afwezigheid. Bespreek de interne communicatie: wie en hoe communiceer je naar collega’s? Ook voor collega’s is het een heftig proces; bespreek wat in het team leeft. Blijf de werknemer informeren over de ontwikkelingen in het bedrijf (per mail, telefoon of met een bezoekje). Maar het allerbelangrijkste: blijf betrokken, toon medeleven en bied steun. Houd de communicatielijnen open en blijf in gesprek met elkaar.

TIP 2 - WERKEN

Als de situatie het toelaat kan werken ondersteunend zijn. Door te blijven werken tijdens het ziekteproces heeft de medewerker de mogelijkheid zijn gezonde kant in te zetten. Werken biedt structuur en afleiding. De medewerker kan zich blijven ontwikkelen, blijft betrokken in het werkproces en kan zo ‘normaal’ mogelijk doorleven. Maak in ieder geval de werkwensen en mogelijkheden tijdens de behandeling bespreekbaar. Als werken tijdelijk niet meer mogelijk is, blijf in contact en bespreek wat wenselijk is. Betrek de medewerker bij het regelen van de tijdelijke vervanging van de werkzaamheden.

TIP 3 - HERSTEL EN RE-INTEGRATIE

Aandachtspunten bij herstel en re-integratie. Blijf bij de re-integratie aandacht houden voor het totaalplaatje. Hoe gaat het thuis en op het werk? Betrek collega’s en het team bij het regelen van de werkzaamheden in het re-integratieproces. Is er behoefte aan ondersteuning bij de re-integratie? Wat zijn de gevolgen van de behandeling voor het werk? Wees ervan bewust dat werken een onderdeel van herstel is. Zet de bedrijfsarts zo vroeg mogelijk in, ook bij werkbehoud. Er zijn bedrijfsartsen gespecialiseerd in oncologie (maatwerkadvies). Informeer de werknemer over de financiële gevolgen wanneer het werk nog niet volledig hervat kan worden.

TIP 4 - PROFESSIONELE HULP

En niet in de laatste plaats: signaleer tijdig belemmeringen bij werkhervatting. Inzetten van professionele hulp heeft een groter effect als het op tijd wordt ingezet! Vraag advies aan deskundigen op het gebied van de gevolgen van kanker in het werk. Hoe kan een werkgever zijn medewerker zo optimaal mogelijk ondersteunen bij verzuim? Aan welke regels en wetten moet de werkgever zich houden? Er komt veel kijken bij de diagnose kanker. Durf daarom gerust hulp te vragen aan een professional.

rode-pijl

Stap.nu organiseert voor leidinggevenden en werkgevers de geaccrediteerde masterclass “Kanker op de Werkvloer”. Voor meer informatie klik hier.

rode-pijl

Bezoek de website www.kanker.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial