Vacature

Vacature freelance coach/re-integratiebegeleider (m/v)

life-2048978_1920
Ben jij die bevlogen freelance coach/re-integratiebegeleider die ons komt ondersteunen?

Voor de uitbreiding van ons landelijk netwerk zijn wij op zoek naar bevlogen freelance coaches/re-integratiebegeleiders (zzp) in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Valkenswaard/Venlo.

Wie is Stap.nu en wat doen wij?

Stap.nu Reïntegratie & Counseling is specialist in de thema’s Kanker & Werk en Chronisch ziek & Werk. Onze kennis en ervaring zijn gericht op herstelbegeleiding, verzuimbegeleiding en re-integratie van mensen die kanker hebben of chronisch ziek zijn. Stap.nu heeft een landelijk netwerk van coaches, die ervaringsdeskundig zijn of op een andere wijze sterke affiniteit hebben met onze doelgroepen. Mensen worden door onze coaches duurzaam begeleid in hun werk en indien van toepassing bemiddeld naar een passende baan.

Stap.nu spant zich daarnaast ook actief in om de arbeidsmarktpositie van mensen die behandeld zijn voor kanker of chronisch ziek zijn te verbeteren. Er wordt regelmatig voorlichting gegeven en daarnaast worden we als spreker uitgenodigd voor themabijeenkomsten en congressen. Een aantal keer per jaar wordt een geaccrediteerde masterclass aangeboden en worden incompanytrainingen gegeven.

Stap.nu heeft een persoonlijke visie ontwikkeld met (gevalideerde) werkmethoden en interventies, waarmee de juiste professionele en individuele begeleiding geboden wordt. Onze opdrachtgevers zijn het bedrijfsleven, de (semi-)overheid zoals het UWV, gemeenten, arbodiensten, verzuimverzekeraars en particuliere klanten. Onze diensten bestaan onder meer uit Spoor 1 en Spoor 2 trajecten, coaching, loopbaancheck, duurzame inzetbaarheid, haalbaarheidsonderzoek, de Cogmed Werkgeheugentraining en ODC-drijfverenmeting. Voor het UWV voeren wij de programma’s Werkfit Maken en Naar Werk uit.

Uitgangspunten van onze dienstverlening

Herstel bevorderen: we hebben de overtuiging dat werk een belangrijk onderdeel is van herstel. Een baan geeft een gevoel van eigenwaarde, een sociale omgeving en biedt structuur en regelmaat. Het kan voldoening en ondersteuning bieden om tijdens het ziekteproces de gezonde kant in te zetten. Daarnaast betekent werkbehoud economische zekerheid.

Denken in mogelijkheden: waarbij we kijken naar de wensen, behoeften, het werkvermogen en de belastbaarheid. Wat kan nog wel en met welke aanpassingen blijft of wordt werk mogelijk?

Kwaliteit in leven en werk: in de dagelijkse praktijk merken we dat de balans in kwaliteit van leven en werk bij kanker of met een chronische ziekte nog belangrijker is dan daarvoor. Het vinden van een goede balans zien wij als een belangrijk onderdeel van het re-integratieproces.

Maatwerk: elk mens is anders en gebaat bij de juiste aandacht en begeleiding. Daarom zijn alle trajecten toegesneden op de persoon en is altijd sprake van 1 op 1 contact.

Voor de uitbreiding van ons landelijk netwerk zoeken wij freelance re-integratiecoaches in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Valkenswaard/Venlo

Bevlogen professionals, die in staat zijn een deskundige bijdrage te leveren aan het op individuele basis ondersteunen van werknemers – bij kanker of met een chronische ziekte – én hun werkgevers. Dit op het gebied van werkbehoud, werkhervatting of duurzame inzetbaarheid bij de eigen of bij een andere werkgever. Stap.nu werkt met methodieken die bijdragen aan een optimale ondersteuning, zelfinzicht en zelfsturing van de werknemer. Daarmee bevorderen we de eigen regie en het persoonlijke ontwikkelingsproces van de werknemer en richten we ons op effectieve en duurzame werkhervatting na kanker of bij een chronische ziekte. Gedegen kennis van de arbeidsmarkt en arbeidsbemiddeling maken onze dienstverlening compleet. We gaan ervan uit dat jouw missie en visie hierop aansluiten en dat je met verve de rol van ambassadeur voor Stap.nu kunt vervullen.

Wat vragen wij en wat ga je doen?

Procesvoering

 • Na de opdrachtverlening voer je een intakegesprek met de cliënt en stem je af met de betrokken partijen. Je vertaalt de analyse en inventarisatie in een rapportage met daarin de uitkomsten en een concreet trajectvoorstel.
 • Gedurende de looptijd van het traject bewaak je het proces, adviseer je en vervul je een brugfunctie tussen werkgever en werknemer. Je analyseert de situatie, brengt structuur aan en organiseert. Je komt afspraken na, inclusief planning en doorlooptijd.
 • Je voert gesprekken met de cliënt en andere betrokken partijen. Je adviseert en zoekt afstemming met de leidinggevende, HRM-adviseur en de bedrijfsarts. Of eventueel met het UWV of verzuimverzekeraar.
 • Je informeert, adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever door middel van voortgangsrapportages en een eindrapportage.
 • Je bemiddelt tussen verschillende partijen gericht op de gewenste resultaten en duurzame terugkeer in werk.

 

Coaching, counseling en re-integratie

 • Je beschikt over coach- en counselingsvaardigheden, je kent de fases van het ziekte- en herstelproces en je bent in staat fasegewijs te coachen. Je zorgt voor een goede balans tussen persoonlijke en zakelijke belangen. Je bouwt een relatie op met de cliënt, waarin veiligheid gewaarborgd wordt.
 • Je hebt ervaring in de begeleiding van verwerkings- en veranderingsprocessen en je sluit aan bij de behoeften van de cliënt. Er is ruimte voor de eigen inbreng en voorkeur van de cliënt.
 • Je ondersteunt het persoonlijke ontwikkelingsproces van de cliënt en geeft inzicht in haar/zijn persoonlijke kwaliteiten, normen en waarden, drijfveren, gedragspatronen en valkuilen. Je beschikt over diagnostische vaardigheden.

 

Heroriëntatie werkveld

Je onderzoekt of het functieprofiel aansluit op het werkvermogen en de belastbaarheid van de cliënt. Je bent in staat om de input van het arbeidsdeskundig onderzoek en van de bedrijfsarts op het functieprofiel te toetsen. Om herstel te bevorderen breng je de mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart. Indien het eigen werk niet meer past, onderzoek je het externe werkveld ten behoeve van duurzame terugkeer in werk.

 

Arbeidsbemiddeling

 • Je analyseert capaciteiten, belemmeringen en functionele beperkingen, inventariseert het werkvermogen, de belastbaarheid en de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.
 • Je zet de juiste interventies in en je bent in het bezit van een gereedschapskist met instrumenten en methodieken. Je selecteert de juiste re-integratie-instrumenten om het werkvermogen en de arbeidsmobiliteit te vergroten.
 • Je beschikt over vaardigheden met betrekking tot arbeidsmogelijkheden. Je ziet mogelijkheden en je gebruikt je creativiteit om naar oplossingen te zoeken en deze samen met de cliënt in praktijk te brengen. Je bent in staat de cliënt te empoweren en te ondersteunen in het vergroten van zelfvertrouwen.
 • Je beschikt over een netwerk van potentiële werkgevers en houdt de ontwikkelingen op dit vlak in de gaten. Je houdt contact met uitkeringsinstanties.
 • Je bent bekwaam en benadert de arbeidsmarkt actief om duurzame en passende functies, snuffelstages of werkervaringsplaatsen te vinden. Je activeert en stimuleert de cliënt om potentiële werkgevers te benaderen.
 • Je begeleidt en traint cliënten op het gebied van netwerken, solliciteren en social media.
 • Je biedt ondersteuning bij de bemiddeling en plaatsing van de cliënt.

 

Kennis

 • Kennis van de wet- en regelgeving rondom verzuim. Je bewaakt het begeleidingstraject ten aanzien van de wettelijke regels rondom de re-integratieplicht van werkgever en werknemer (Wet Verbetering Poortwachter). Je bent inhoudelijk op de hoogte van de Wet Werk en Zekerheid en de Wet WIA.
 • Je beschikt over relevante kennis omtrent het begeleiden van re-integratieprocessen in Spoor 2 en adviseert hierin.
 • Kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt.

 

Tot slot

 • Beschik je over een HBO- of academisch werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van coaching, re-integratie, HRM en/of personeelsbemiddeling. Dit is een absolute must.
 • Werk je minimaal 2 jaar als zelfstandig coach/re-integratiebegeleider.
 • Heb je de mogelijkheid om cliënten van Stap.nu in een prettige omgeving en een sfeervolle werkruimte te ontvangen en te begeleiden. Je beschikt tevens over eigen vervoer.
 • Ben je aangesloten bij een relevante branche/beroepsvereniging.

Wat bieden wij?

 • Wij hechten belang aan een informele en vooral ook positieve werksfeer. Wij vinden het belangrijk dat onze freelance coaches zich thuis voelen bij Stap.nu en goed uit de voeten kunnen met de cliënten en onze werkwijze.
 • Bij aanvang van de samenwerking bieden wij nieuwe coaches een workshop aan, waarin je kennis maakt met de werkwijze van Stap.nu en het werkveld.
 • Jaarlijks vinden diverse landelijke netwerkbijeenkomsten plaats. Hier ontmoet je collega’s voor intervisie en supervisie, is er gezamenlijk overleg, bespreken we casuïstiek en wisselen we ideeën uit. Voor deze bijeenkomsten worden vaak sprekers uitgenodigd om specifieke thema’s toe te lichten.
 • Voor een gereduceerd tarief kun je deelnemen aan de masterclass “Kanker op de Werkvloer”.
 • Stap.nu biedt een landelijk netwerk van opdrachtgevers aan met uitdagende, afwisselende en soms ook complexe opdrachten/casussen.
 • Ontwikkelmogelijkheden in de vorm van workshops of lezingen die uit naam van Stap.nu gegeven kunnen worden.
 • Werkaanbod in de vorm van trajecten. Uiteraard wordt hier veel aandacht aan besteed vanuit het kantoor in Den Bosch, maar dat neemt niet weg dat de acquisitie van coaches ook zeer op prijs gesteld wordt. Met elkaar hopen we de juiste ingangen aan te boren, bestaande relaties te onderhouden en ons werkveld steeds verder te vergroten.

Vind je dat deze functie goed bij je past en zou je ons netwerk graag willen versterken? Klik dan rechts op de rode button en stuur ons jouw motivatie en cv toe via de mail!

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Edith Idoe via e.idoe@stap.nu of Annette Noks via a.noks@stap.nu. Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar: 073 – 644 78 84.

email-2151046_1920

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial