Chronische aandoening

Chronische aandoening

Heeft u een werknemer met een chronische aandoening? Wat betekent dat voor u als werkgever? Hoe combineert u goed werkgeverschap met effectief verzuimbeleid. Hoe verloopt het ziekte proces en hoe progressief is de aandoening, wat zijn de gevolgen van de chronische aandoening en wat betekent dit concreet op de werkvloer. Waarschijnlijk heeft u vragen over de continuïteit van uw bedrijfsvoering en de zorg voor uw medewerker. Het kan lastig zijn om de arbeidscapaciteit, het werkvermogen en de mogelijke beperkingen van uw medewerker bespreekbaar te maken. Daarnaast brengt het zowel voor  een chronisch zieke werknemer als voor de werkgever, verschillende rechten en plichten met zich mee. Dit maakt dat het meer van de werknemer en werkgever vraagt dan gewoon weer aan het werk te gaan. Samen met u zorgen we ervoor dat u verbonden blijft met uw werknemer en dat het behouden van werk en de terugkeer naar werk bespreekbaar blijft.

Bij Stap.nu begrijpen we dat u wilt zorgen voor een effectieve begeleiding of re-integratie van uw medewerker, maar ook het verlies van aanwezige kennis en de schadelast wilt beperken. Dat kan door de juiste ondersteuning in het herstelproces. Als re-integratiespecialist voor mensen met een chronische aandoening verzorgen wij de verzuimbegeleiding van uw medewerker, waarbij herstel en duurzame inzetbaarheid voorop staat. Wij maken daarbij gebruik van gevalideerde methodieken.

Laat u informeren

 

Toekomstbeeld

In Nederland zijn er ruim 3 miljoen werknemers met een chronische aandoening. Een grote kans dat u te maken krijgt met een werknemer met een chronische aandoening. Werken blijft in veel gevallen goed mogelijk. Soms wel met enige aanpassingen of andere werkzaamheden. Werken met een chronische aandoening vereist maatwerk. Vraagt u zich af hoe u continuïteit in uw bedrijfsvoering kunt combineren met optimale verzuimbegeleiding en goed werkgeverschap? Met ruim elf jaar ervaring heeft Stap.nu een persoonlijke visie ontwikkeld die haar in staat stelt de juiste professionele begeleiding te bieden. Stap.nu helpt u om uw verzuimbeleid bij mensen met een chronische aandoening te organiseren. Wij bieden ondersteuning aan in de terugkeer naar het eigen werk of ander passend werk binnen uw organisatie (spoor 1), maar ook naar werk bij een nieuwe werkgever (spoor 2).

Instrumenten en specialistische diensten

Stap.nu maakt vanwege haar exclusieve werkveld gebruik van specialistische diensten en gevalideerde instrumenten om duurzame terugkeer naar werk te bevorderen. De ODC-drijfverenmeting levert een betrouwbaar en compleet beeld op van uw werknemer in natuurlijk, potentieel en aangeleerd gedrag. De resultaten dienen ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid en als richtingaanwijzer voor de loopbaanontwikkeling. De ODC helpt zowel op bedrijfsmatig als persoonlijk vlak. Daarnaast wordt gewerkt met de Vragenlijst Arbeids Reïntegratie (VAR-2). Met deze test worden de risicofactoren voor langdurig verzuim onderzocht.

Voor werknemers die beperkingen ervaren in het cognitief vermogen is de Cogmed Werkgeheugen Training geschikt. De ervaren beperkingen kunnen leiden tot vermindering van het zelfvertrouwen. Vermijdingsgedrag kan van grote invloed zijn op de terugkeer naar werk. Net als de fysieke conditie kan ook het brein gericht getraind worden om het geheugen en de concentratie te verbeteren.

De beoefening en het toepassen van mindfulness in het dagelijks leven werkt herstel bevorderend. Hoe kunnen werknemer ondanks klachten, stress of emoties toch de juiste balans vinden? Deelnemers geven aan dat hun veer- en draagkracht na de training Mindfulness is vergroot. Ze kunnen evenwichtiger omgaan met pijnklachten, spanning, stress en vermoeidheid.

Bekijk onze diensten

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial