Kanker

Kanker

Heeft u een werknemer met kanker? Wat betekent dat voor u als werkgever? Hoe combineert u goed werkgeverschap met effectief verzuimbeleid bij kanker. De behandeling van kanker is vaak een langdurig en grillig proces en is een lastig onderwerp om bespreekbaar te maken, zowel voor de werknemer als de werkgever. Waar doet u goed aan? Laat u een werknemer bijvoorbeeld in de eerste periode van behandelingen beter met rust of is het juist bij aanvang  van het ziekteproces belangrijk om het contact aan te gaan? Ook met een (langdurig) behandeltraject is het belangrijk goed vorm te geven aan alle rechten en plichten binnen de Wet verbetering  poortwachter.  Dit maakt dat verzuimbegeleiding van een medewerker met een diagnose kanker meer van de werknemer en werkgever vraagt dan gewoon weer aan het werk te gaan. Bij Stap.nu staan de verschillende ziektefasen centraal. We ondersteunen u in alle fases van dit proces. Samen met u zorgen we ervoor dat u verbonden blijft met uw werknemer en dat behoud en terugkeer naar werk bespreekbaar blijft.

Bij Stap.nu begrijpen we dat u wilt zorgen voor een effectieve re-integratie van uw medewerker, maar ook het verlies van aanwezige kennis en de schadelast wilt beperken. Dat kan door de juiste ondersteuning in het herstelproces. Als re-integratiespecialist voor mensen met de diagnose kanker verzorgen wij de verzuimbegeleiding van uw medewerker, waarbij herstel en duurzame re-integratie voorop staat. Wij maken daarbij gebruik van gevalideerde methodieken.

Laat u informeren

 

Toekomstbeeld

Jaarlijks krijgen 50.000 werknemers de diagnose kanker. Dankzij snelle diagnoses en goede behandelingen blijven steeds meer mensen leven. Hierdoor stijgt de kans dat u te maken krijgt met een werknemer met kanker. Werken blijft goed mogelijk. Vaak wel met enige aanpassingen of andere werkzaamheden. Werken met kanker vereist maatwerk. Vraagt u zich af hoe u continuïteit in uw bedrijfsvoering kunt combineren met optimale verzuimbegeleiding en goed werkgeverschap? Met ruim elf jaar ervaring heeft Stap.nu een persoonlijke visie ontwikkeld die haar in staat stelt de juiste professionele begeleiding te bieden. Stap.nu helpt u om uw verzuimbeleid bij kanker te organiseren. Wij bieden ondersteuning aan in de terugkeer naar het eigen werk of ander passend werk binnen uw organisatie (spoor 1), maar ook naar werk bij een nieuwe werkgever (spoor 2).

Verzuimbegeleiding ter voorkoming van langdurig zieke werknemers

Naast coaching en begeleiding in het 1e en 2e spoor, hebben wij een nieuw en uniek programma ontwikkeld: Total Care verzuimbegeleiding bij kanker. Uniek hierin is de multidisciplinaire aanpak, die ingezet kan worden aan het begin van het ziekteproces. Naast de verzuimbegeleiding biedt Stap.nu oncologische expertise aan op het gebied van bewegen, de thuissituatie en de relatie tussen de effecten van de behandelingen en de (uitvoering van de) functie. Sommige werknemers willen graag blijven werken tijdens hun behandelingen, anderen pakken pas in de periode hierna het werk weer op. Het Total Care programma is gericht op behoud van werk, herstel en effectieve re-integratie van de werknemer, met verzuim-, kostenreductie en schadelastbeperking tot gevolg. Daarnaast faciliteert dit programma goed werknemer- en werkgeverschap.

Lees meer over Total Care verzuimbegeleiding bij kanker.

Instrumenten en specialistische diensten

Stap.nu maakt vanwege haar exclusieve werkveld gebruik van specialistische diensten en gevalideerde instrumenten om duurzame terugkeer naar werk te bevorderen. De ODC-drijfverenmeting levert een betrouwbaar en compleet beeld op van uw werknemer in natuurlijk, potentieel en aangeleerd gedrag. De resultaten dienen ter ondersteuning van de herstelfase en als richtingaanwijzer voor de loopbaanontwikkeling. De ODC helpt zowel op bedrijfsmatig als persoonlijk vlak. Daarnaast wordt gewerkt met de Vragenlijst Arbeids Reïntegratie (VAR-2). Met deze test worden de risicofactoren voor langdurig verzuim onderzocht.

Voor werknemers die beperkingen ervaren in het cognitief vermogen is de Cogmed Werkgeheugen Training geschikt. De ervaren beperkingen kunnen leiden tot vermindering van het zelfvertrouwen. Vermijdingsgedrag kan van grote invloed zijn op de terugkeer naar werk. Net als de fysieke conditie kan ook het brein gericht getraind worden om het geheugen en de concentratie te verbeteren.

De beoefening en het toepassen van mindfulness in het dagelijks leven werkt herstel bevorderend. Hoe kunnen werknemer ondanks klachten, stress of emoties toch de juiste balans vinden? Deelnemers geven aan dat hun veer- en draagkracht na de training Mindfulness is vergroot. Ze kunnen evenwichtiger omgaan met spanning, stress en vermoeidheid.

Bekijk onze diensten

Masterclass Kanker op de werkvloer

Stap.nu organiseert meerdere keren per jaar de geaccrediteerde masterclass ‘Kanker op de werkvloer’ voor HRM professionals, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Hierbij krijgt u handvatten en tools die u in de praktijk helpen ziekteverzuim te beperken en een langdurig zieke werknemer te voorkomen. Deze masterclass is de manier om op bijzondere en interessante wijze accreditatiepunten te behalen. De verschillende ervaringen en achtergronden van de deelnemers maken deze masterclass extra interessant. Liever een (maatwerk)training bij u op locatie? Wij verzorgen op afspraak ook in company trainingen over dit onderwerp.

Lees meer over de geaccrediteerde masterclass ‘Kanker op de werkvloer’.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial