Workshop “Kanker op de werkvloer”

Workshop “Kanker op de werkvloer”

Een werknemer met de diagnose kanker, wat nu? Dit roept vaak vragen, onzekerheden en situaties op, waarbij u als werkgever op een juiste manier wil anticiperen en reageren. Begeleiding van medewerkers met kanker is maatwerk. Inzicht in het proces, de communicatie, de juiste interventies, het gevoel van vertrouwen en de samenwerking leveren een bijdrage tot het gewenste resultaat.

Weer gaan werken met kanker gaat niet vanzelf, zo blijkt maar al te vaak. U zult als werkgever dagelijks vragen krijgen over situaties in werk en werkhervatting bij ziekte. Vragen, onwetendheid, onbegrip en intensieve behandelingen zorgen voor de nodige hobbels. Welke gevolgen kan dit hebben op de werkvloer, het contact met collega’s, leidinggevende, bedrijfsarts?

De impact, mogelijke vraagstukken en wisselende belastbaarheid komen tijdens deze workshop aan de orde. Als een diagnose is gesteld, is de vraag: hoe nu verder? Welk behandeltraject gaat de werknemer in? Is het mogelijk om te blijven werken tijdens de behandelingen/revalidatie? Wat zijn de korte- en lange-termijngevolgen. Met welke wetten, rechten en plichten krijgen beide partijen te maken? Hoe kan iemand het werk weer oppakken? Welke factoren dragen bij aan een succesvolle duurzame re-integratie?

Wat kunt u verwachten tijdens deze workshop? Tijdens deze workshop krijgt u op een interactieve manier informatie over de thema’s:

  • Verzuimbegeleiding bij kanker.
  • Hoe geeft u effectief vorm aan werkbehoud en re-integratie bij kanker.
  • Hoe verhouden zich de verschillende ziektefasen binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Welke gevolgen heeft de behandeling van kanker op het werkvermogen en de arbeidsbelastbaarheid van een werknemer. Wat zijn aandachtspunten?
  • Financiële en emotionele schadelastbeperking.
  • Communicatie bij kanker.
  • Casuïstiek & vragen vanuit de praktijk.
  • Rechten en plichten voor werkgever én werknemer.
  • Verzuimbegeleiding & re-integratietraject bij Stap.nu.

Uw vragen, casuïstiek en ervaringen staan tijdens deze workshop centraal!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial